Van Rooy-ABK start meteen sterk.

De funderingswereld heeft inmiddels nog weinig geheimen voor Carl Van Rooy. Hij zag in een afdeling Kelderbouw en Betonwerken een verdere uitdaging en richtte in 2014 dan ook samen met zijn partner Sonja Kooremans Van Rooy-ABK op.
Zij konden zich omringen door een aantal experten in kelders en betonwerken en sinds het ontstaan van Van Rooy-ABK is de firma dan ook continu groeiende. Hierdoor kunnen ze steeds meer particulieren en bedrijven helpen bij de realisatie van hun kelder, zwembad, ondergrondse parking of andere betonwerken. 

Ze hopen je in de toekomst als klant te mogen begroeten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De truckers van Van Rooy bezorgen jaarlijks kinderen met een beperking een onvergetelijke dag tijdens "Truckers voor kinderen".

Als peetouder van kinderen uit Oeganda zorgt Van Rooy ervoor dat deze kinderen onderwijs kunnen volgen en zij worden voorzien van alle levensnoodzakelijke producten.

Wekelijks komen 3 mensen met een beperking een handje toesteken in het bedrijf Van Rooy.

Van Rooy ontving inmiddels 2x het label van "Inclusieve Onderneming". Dit voor de extra inspanningen welke worden geleverd voor de aanwerving van mensen uit de kansengroepen.