Voorbereidende werken

De bouwheer/opdrachtgever zet de bouwlijnen (= buitenzijde kelderwand en binnenzijde liftput) uit, al dan niet onder toezicht/hulp van een landmeter.

Aansluitend plaatst men bronbemaling (filters).

Het uitgraven dient te gebeuren tot 80cm buiten bouwlijn onderaan de put en onder ± 45° naar boven toe, om inkalven te voorkomen.

De bouwput moet ten alle tijden droog zijn.

Indien de kelder niet vrijstaand is, dienen er eerst voorbereidende werken uitgevoerd te worden (onderschoeiingen, berlinerwanden en secanspalenwanden).

Deze werken kunnen uitgevoerd voor de Van Rooy-FBT.

Meer informatie vindt u op www.vanrooy-FBT.be.

Laat ons u helpen met het realiseren van al uw betonwerken.

Contacteer ons Offerte aanvragen